Home

HomeContact
Despre birou
Bine a-ţi venit pe site-ul oficial al Biroului Asociat de Avocaţi

„Ariadna Dodi & Gheorghe Iudin”

In Republica Moldova, Biroul asociat de avocaţi reprezintă o formă de asociere intre doi sau mai mulţi avocaţi licenţiaţi de către Ministerul Justiţiei.

Astfel, conform Legii cu privire la avocatură, avocaţii işi exercită profesia in nume propriu, in cadrul biroului asociat fiind soluţionate de comun acord chestiunile de ordin organizatoric, administrativ şi financiar.

De asemenea, in cazuri mai complexe sau care necesită un volum mai mare de lucru, avocaţii din cadrul biroului asociat işi pot reuni forţele in vederea soluţionării mai rapide şi mai eficiente a cazului.

La rindul său, Biroul Asociat de Avocaţi "Ariadna Dodi & Gheorghe Iudin" este fondat de avocaţi profesionişti, specializaţi in acordarea serviciilor juridice in sfera de afaceri.

Suntem convinşi, că in timpul conlucrării cu avocaţii noştri veţi primi răspunsuri clare şi prompte iar modul in care inţelegem să lucrăm va indreptăţi aşteptările Dumneavoastră.

BAA Ariadna Dodi & Gheorghe Iudin © 2007