Home    

HomeContact
 
 
 
Preturi
Abonament

Plata de abonament reprezintă o sumă fixă lunară, a cărei mărime variază în funcţie de volumul de lucru solicitat de beneficiar. La încheierea contractului de abonament, părţile stabilesc de comun acord atît numărul orelor de asistenţă juridică acordate lunar cît şi plata de abonament.

Acest mod de plată este recomandat întreprinderilor mici şi medii, care nu îşi pot permite achitarea salariului unui jurisconsult de înaltă calificare, şi eventual nici nu au neoie de serviciile acestuia în fiecare zi.

De asemenea, acest mod de conlucrare poate fi folosit în anumite domenii specifice de activitate, cum ar fi guvernarea corporatistă, relaţiile de dreptul muncii, chiar şi în cazul în care întreprinderea beneficiar are angajat un jurisconsult.

 

 
  BAA Ariadna Dodi & Gheorghe Iudin © 2007