Home    

HomeContact
 
 
 
Preturi
Plata pe oră

Plata pe oră se foloseşte, de regulă, în cazurile cînd la momentul semnării contractului, nu este posibil de a determina numărul de ore necesare pentru îndeplinirea lucrărilor.

Pe parcursul executării lucrărilor, Avocatul informează Beneficiarul despre lucrările îndeplinite şi costul acestora. În acelaşi timp, părţile pot conveni asupra unor limite minime sau maxime a onorariului.

Costul unei ore de lucru al Avocatului este de 50 Euro (TVA nu se aplică).

Pentru anumite lucrări, cînd Avocatul poate anticipa numărul de ore necesare îndeplinirii unei lucrări, părţile pot stabili în calitate de onorariu o sumă fixă indicată în contract.

 

 
  BAA Ariadna Dodi & Gheorghe Iudin © 2007