Home

HomeContact
Servicii
Consultanţă în afaceri

Consultanţa în afaceri cuprinde o gamă de largă de servicii şi include:

 • În sfera organizării interne a întreprinderilor:
  1. înfiinţarea, reorganizarea, lichidarea întreprinderilor
  2. elaborarea fişelor de post, regulamentelor de ordine interioară, privind secretul comercial, privind protecţia muncii
  3. angajări şi încheierea contractelor individuale de muncă, reduceri de cadre, eliberări din serviciu
  4. convocarea şi desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor/asociaţilor, organizarea şedinţelor consiilor de directori, elaborarea statutelor şi regulamentelor (adunării generale a acţionarilor, a consiliului de directori, comisiei de cenzori, privind politica de dividende)
  5. efectuarea emisiunilor de acţiuni şi obligaţiuni
 • În sfera relaţiilor cu partenerii de afaceri:
  1. consultanţă la încheierea contractelor, acordurilor, convenţiilor
  2. asistenţă, consultanţă şi reprezentanţă la negocieri;
  3. expertiza proiectelor de contracte, acorduri, convenţii
  4. elaborarea proiectelor de contracte, acorduri, convenţii
 • În sfera relaţiilor cu organele de stat:
  1. obţinerea licenţelor de activitate
  2. obţinerea autorizaţiilor
  3. legalizarea cetăţenilor străini şi obţinerea permiselor de şedere în Moldova
  4. înregistrarea drepturilor de proprietate intelectuală
  5. asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de control, inclusiv fiscale

 

BAA Ariadna Dodi & Gheorghe Iudin © 2007